Što je Verify Sport?

Verify Sport je hrvatska udruga koja djeluje pod agendom “Seksualno nasilje u sportu".

Angažman Verify Sport-a pomaže odstraniti mnogobrojne tabue i približiti nam ne tako dobro poznate i objašnjenje teme.

Verify Sport nudi oblik  poslovanja koji bi trebao biti smjernica za klubove, saveze i udruge, a sastoji se od sljedećih područja:  

Podrška -  Provjera -  Verifikacija  

 

Da bismo to postigli, postavili smo na našim mrežnim stranicama niz dokumenata i obrazaca kao sto su pravila kluba, pravila ponašanja, letke i sl. Uključivanje vašeg kluba, udruga, saveza i sl. u naš projekt „Udruga za prevenciju seksualnog nasilja u sportu Verify Sport” predstavlja aktivan rad za zaštitu djece i mladih. Istovremeno prihvaćate odgovornost, prepoznajete i  djelujete protiv seksualnog nasilja nad djecom i mladima i ostalih članova kluba, saveza i sl.

Verify Sport želi tabu temu seksualnog nasilja u sportu u cijelom hrvatskom sportu etablirati, ukazati na sve češće spominjani problem. Isto tako se zalažemo da kroz ovaj projekt svi naši suradnici (savezi, udruge, klubovi i sl.) steknu “ Gold Standart” uvjete.  Sve osobe, i unutar i izvan sportskih klubova,  poznaju granice i pravila koja se ne smiju prekoračiti.

Mi se beskompromisno borimo protiv potencijalnih počinitelja:

Mi pažljivo gledamo!