Verify Sport Članstvo

Biti član udruge Verify Sport ukazuje na pripadajuće članstvo, godišnju članarinu i uvjete za članstvo.  Isto tako ukazuje na važnost koju klub, savez, udruga i sl. pridodaje u prevenciji protiv seksualnog nasilja te pokazuje da je udruga svjesna važnosti rada na prevenciji. Verify Sport Standard Logo može i treba biti korišteni u javnom radu kluba, saveza, udruga i sl.

Zlatni Standard Logo

Zlatna Standard Logo potvrda dodijeljuje se svakom klubu / savezu / udruzi ako su sljedeći zahtjevi u potpunosti ispunjeni!

 

 

 • Svi naši zaposlenici dobivaju podsjetnik udruge Verify Sport Hrvatska.
 • Prije zaposlenja novog zaposlenika/nove zaposlenice tražimo od njih da nam dostave izvadak iz kaznene evidencije te preporuke od strane prethodnih poslodavaca / klubova.
 • U našem klubu zapošljavamo isključivo zaposlenike koji potpišu kodeks časti.
 • Informacije proslijeđene od udruženja Verify Sport Hrvatska automatski prosljeđujemo dalje roditeljima, trenericama i trenerima, kao i svim zaposlenicima našeg kluba.
 • Pravila ponašanja definirana od strane udruženja Verify Sport Hrvatska te obvezu poštivanja kodeksa časti u potpunosti ćemo ispunjavati.
 • Predsjednik kluba imenuje jednu odgovornu osobu na razini kluba, jednu osobu od povjerenja koja mora biti netko tko nije zaposlenik kluba (npr. najstariji član kluba, majka/otac nekog od članova, eventualno neka svima poznata osoba) te jednog ili više članova uprave koji se bave pitanjima zaštite dječjih prava.
 • Naš se klub obvezuje da će svake godine udruženju Verify Sport Hrvatska dostavljati aktualizirane popise svojih zaposlenika.
 • Roditelji djece i mladih koji treniraju u našem klubu također dobivaju podsjetnik udruge Verify Sport Hrvatska.
 • Temom seksualnog iskorištavanja djece u sportu, kako prema našem vlastitom konceptu, tako i prema konceptu Verify Sport Hrvatska, bavit ćemo se u klubu najmanje jednom u kalendarskoj godini.
 • U kontroverznim i sumnjivim situacijama surađujemo sa vanjskim stručnim savjetnicima i partnerima i/ili policijom.
 • Udruženju Verify Sport Hrvatska dopuštamo da javno vrednuje naše članstvo. Imamo pravo koristiti logo Verify Sporta Hrvatska u našoj javnoj komunikaciji.